2021-04-01_14-09-25-contabil senior 3.jpg
Persource S.R.L.
Persource S.R.L.

DIRECTOR ECONOMIC - Cluj‑NapocaTelefon
Oras de lucru
Cluj-Napoca
Industrie
Prelucrari Metalice / Confectii Metalice
Departament
Economic / Financiar / Contabilitate
Functia
director economic

Obiectivul postului:

Asigura organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii.

Cerințe:

• Abilitati de organizare si conducere. 
• Aptitudini de folosire a aplicatiilor software de contabilitate (Microsoft Navision constituie avantaj). 
• Atentie la detalii si acuratete in lucru. 
• Atestat CECCAR de expert contabil. 
• Capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali. 
• Capacitate de lucru în echipă şi individual. 
• Capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului. 
• Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii. 
• Cunoasterea limbii engleze la un nivel avansat. 
• Cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil. 
• Cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil. 
• Excelente capacitati comunicationale si relationale. 
• Experienta de minim 5 ani in gestionarea si realizarea evidentelor contabile. 
• Gandire logica si sistematica. 
• Obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale, receptivitate.

Principalele responsabilități:

 • Organizeaza, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii. 
 • Asigura si raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. 
 • Organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv. 
 • Realizeaza periodic analize la nivelul Departamentului Financiar-Contabilitate si propune strategii, metode si instrumente de interventie pentru optimizarea performantei. 
 • Asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare. 
 • Realizeaza analize financiare pe care le solicită managementul. 
 • Raspunde de consemnarea corecta si la timp a tuturor operatiilor care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative. 
 • Raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. 
 • Intocmeste corect si la termenele legale declaratiile fiscale. Intocmeste situatia fluxurilor de numerar si registrul de casa. Indosariaza si arhiveaza documentele cu care lucreaza. 
 • Raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului, urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii. 
 • Raspunde de evidenta formularelor cu regim special. 
 • Supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor. 
 • Raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila; 
 • Efectuează operatiuni de plati prin banca, inclusiv utilizand sisteme electronice de plati. 
 • Propune si elaboreaza proceduri si instructiuni interne de lucru. 
 • Urmareste permanent legislatia din domeniul financiar-contabil si asigura respectarea acesteia. 
 • Asigura asistenta si consultanta in problemele profesionale legate de activitatile financiar-contabile. 
 • Pregateste suportul pentru auditorii interni si externi.

Ofertă:

- Pachet salarial consistent. - Mediu de lucru adecvat. - Dezvoltare profesionala

Despre angajator:

Unul dintre principalii importatori de semifabricate şi produse industriale din oţel inoxidabil, având o reţea de distribuţie dezvoltată la nivel naţional.